vizualizare pe Internet, fisier .html creat cu plugin-ul Qgis2threejs

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

vizualizare pe Internet, fisier .html creat cu plugin-ul Qgis2threejs

Benedic Codrut George
Buna seara!

Daca am creat un model 3D si am folosit plugin-ul Qgis2threejs din
QGIS pentru vizualizare 3D, exista vreo metoda prin care se poate
exporta sau converti in alt format pentru vizualizarea pe Internet?
Am vazut ca ori se deschide pagina .html in locatia programului sau
are optiune pentru salvare intr-un folder separat a fisierului .html,
impreuna cu resursele pentru deschiderea acestuia - un folder threejs
si doua fisiere cu extensiile .js si .css (asta pentru a se putea
deschide in orice locatie fisierul .html pentru vizualizare).
Ma intereseaza daca exista vreo posibilitate de a vizualiza direct
rezultatul pe Internet, independent de tot folder-ul in care isi
salveaza resursele.

Multumesc!

O seara buna!


Codrut Benedic


------------------------------------
Posted by: Benedic Codrut George <[hidden email]>
------------------------------------


------------------------------------

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [hidden email]
    [hidden email]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [hidden email]

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/