tutoriale: Realizarea si adaugarea de noi simboluri in Quantum GIS

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

tutoriale: Realizarea si adaugarea de noi simboluri in Quantum GIS

Vasile Crăciunescu
Administrator
Un material scurt si la obiect despre cum pot fi realizate simboluri
cartografice pentru QGIS folosind solutia open source Inkscape.

http://earth.unibuc.ro/tutoriale/realizare-simboluri-qgis

Autorul, Mihai-Daniel Nita, este cel mai nou si mai tinar colaborator
geo-spatial.org.

-Vasile