shp retea hidrografica

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

shp retea hidrografica

Benedic Codrut George
Buna ziua!

Are cineva si imi poate trimite si mie shp-ul cu reteaua hidrografica a
Romaniei, care era pe site-ul geo-spatial?

Multumesc!

O zi buna!


Codrut Benedic