(no subject)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

(no subject)

Benedic Codrut George
Bună ziua!

În QGIS dacă am mai multe campuri de tip real, cu o zecimala, cum fac sa
îmi afișeze diagrame sub forma de bara, dacă pe un rand am toate valorile
negative?
Unde am cel puțin o valoare pozitiva îmi afișează diagrama, dar unde am
toate valorile negative nu afișează nicio diagrama.

Mulțumesc!

Codruț Benedic