(no subject)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

(no subject)

Benedic Codrut George
După ce am obținut un model 3D cu pluginul Qgis2treejs și îmi salvează
într-o anumita locație, exista vreo posibilitate sa muți fișierul cu
extensia html și presupun ca și cel cu extensia js și sa le deschidă
indiferent de locație?

Mulțumesc!