mesaje intirziate pe lista discutii

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

mesaje intirziate pe lista discutii

Vasile Crăciunescu
Administrator
De mai multe ori in ultimele  saptamini filtrul de spam de la yahoo
groups a clasificat drept spam-uri mesaje legitime trimise pe
geo-spatial.org. Deoarece aprobarea mesajelor trimise in folderul spam
se face manual este posibil ca si pe viitor unele din mesajele trimise
catre lista sa ajunga cu intirziere.

Numai bine,
Vasile