limite intravilan sate Lupoaia și Lupoita

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

limite intravilan sate Lupoaia și Lupoita

Benedic Codrut George
Bună ziua!

Are cineva și mă poate ajuta cu limitele de intravilan ale satelor Lupoaia,
UAT Cătunele și Lupoita , UAT Motru, județul Gorj?

Mulțumesc!

O zi bună!


Codruț Benedic
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: limite intravilan sate Lupoaia și Lupoita

Kuszi
Buna Codrut!

Noi am lucrat pe Motru in 2019 pe partea de adrese postale pentru RENNS.
Nu am primit de la primarie limitele de intravilan, doar avem extinderea
adreselor postale. Avem fotografiate cu o solutie Street View toate casele
si strazile, daca este de interes pentru tine.
Daca ai nevoie mai precis de atat iti pot oferi contactele de la primarie:
urbanism si cadastru - poate au ei limitele oficiale.

Jozsef

On Mon, May 18, 2020 at 1:20 AM Benedic Codrut George
[hidden email] [geo-spatial] <[hidden email]> wrote:

>
>
> Bună ziua!
>
> Are cineva și mă poate ajuta cu limitele de intravilan ale satelor
> Lupoaia, UAT Cătunele și Lupoita , UAT Motru, județul Gorj?
>
> Mulțumesc!
>
> O zi bună!
>
>
> Codruț Benedic
>
>
>--
SC Micro Mapper SRL
Cartography - GIS - Digital maps

mob. 0731-359929

400377 Cluj-Napoca, Romania
Strada Salcamului nr. 30, etaj 3
www.micromapper.ro