grafic cu bare in QGIS

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

grafic cu bare in QGIS

Benedic Codrut George
Buna ziua!

De ce in cazul in care am toate valorile negative, de tip real, cu o
zecimala, in QGIS nu se afiseaza graficul sub forma de bare?
Am observat ca doar daca introduc inca o valoare pozitiva, 0,001, imi
afiseaza graficul.

Multumesc!