evenimente open source

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

evenimente open source

Vasile Crăciunescu
Administrator
Doua anunturi:

1. Sydney (Australia) a fost selectat pentru a organiza FOSS4G2009.
Detalii gasiti la http://wiki.osgeo.org/index.php/FOSS4G_2009_Press_Release_1

2. In perioada 30-31 Mai in Bucuresti se va desfasura
eLiberatica2008. Este vorba de a doua editie a acestei manifestari.
Cea de anul trecut s-a desfasurat la Brasov. Pentru mai multe detalii
va recomand site-ul oficial: http://www.eliberatica.ro/2008/

Numai bine,
Vasile