cum este reglementată realizarea ortofotoplanurilor și a DSM-urilor?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

cum este reglementată realizarea ortofotoplanurilor și a DSM-urilor?

geo-spatial.org mailing list
Salut tuturor,


Întrebarea mea din subiectul mesajului este foarte directă:

Cum este reglementată realizarea ortofotoplanurilor și a produselor
fotogrammetrice derivate (DTM și DSM) la noi? Ce standarde sînt în
vigoare, sau ce organizație este responsabilă la noi cu elaborarea acestora.

Pun întrebarea în contextul extinderii utilizării dronelor pentru astfel
de activități și sînt interesat să aflu dacă această nouă tehnologie
poate fi utilizată cu succes în acest sens.


Cele bune,

Mihai Terente------------------------------------
Posted by: Mihai Terente <[hidden email]>
------------------------------------


------------------------------------

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [hidden email]
    [hidden email]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [hidden email]

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/