Vă invit la lectură.......

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vă invit la lectură.......

geo-spatial.org mailing list
Comunicacum în media despre ce e prin Suedia......
 
Peisaju-icam imund,Gata,nu mă mai ascund,Maiscrisei în acest rundScriude podul Oresund!Calatorii geodezice, Suedia 1997 Podul Øresund (VI)

 
|  
|  
|  
|   |    |

   |

  |
|  
|   |  
Calatorii geodezice, Suedia 1997 Podul Øresund (VI)
 Calatorii geodezice, Suedia 1997 Podul Øresund (VI) (capitolul precedent) Suedia - Podul Øresund Moto: „Ro...  |   |

  |

  |

 
“Nu poti învata nimic pe nimeni; poti doar sa ajuti pe cineva sa descopere.” Galileo Galilei