Training și conferinta polarimetrie SAR, European Space Agency

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Training și conferinta polarimetrie SAR, European Space Agency

cavrinceanu
Bună tuturor!
 

 Agenția Spațială Europeană organizează în perioada 22-25 ianuarie 2019 cel de-al 5-lea Advanced Course on Radar Polarimetry și conferința PolInSAR în perioada 28-01 ianuarie 2019, la centrul ESRIN, Frascati, Italia.

 

 Aplicațiile pentru training sunt deschise până pe data de 30 noiembrie 2018. Sunt încurajați în special masteranzilor, doctoranzilor, post doctoranzilor, tinerilor cercetători sau profesioniști interesați de exploatarea capacităților polarimetrice ale datelor de tip Synthetic Aperture Radar (SAR). Este o oportunitate excelentă de training chiar și pentru cei care nu utilizează aceste date.

 

 Pentru mai multe detalii și pentru a aplica pentru o poziție la training este disponibil link-ul: http://polarimetrycourse2019.esa.int/page_application.php http://polarimetrycourse2019.esa.int/page_application.php

 

 În cazul în care sunteți interesați de a vă înscrie cu un abstract și a prezenta în cadrul PolInSAR, o puteți face până pe 11 noiembrie 2018.

 

 Pentru a afla mai multe detalii și pentru a vă înregistra pentru conferință, accesați linkul:

 http://polinsar2019.esa.int/ http://polinsar2019.esa.int/

 

 O zi frumoasă,

 Cristina Vrînceanu