Solicitare consultanta Evaluarea Impactului asupra Mediului

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Solicitare consultanta Evaluarea Impactului asupra Mediului

maxim anghel
Buna ziua,
In cazul in care exista pe acest grup o persoana de specialitate in evaluearea impactului asupra mediului, avem nevoie de o scurta consultanta constand in evaluarea unui Raport de Mediu pentru un proiect eolian, vizand urmatoarele aspecte:- daca respecta standardele in domeniu- daca releva anumite aspecte de natura sa impiedice emitera Avizului de mediu de catre APM.
Pentru mai multe informatii, va rog sa ma contactati la tel +40 725 210112.
Cu stima,Paul Anghel