Seminariile geo-spatial.org, București 2018

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Seminariile geo-spatial.org, București 2018

Marius Budileanu
Dragi colegi,
 

 Vă anunțăm că seminarul geo-spatial.org de la Bucureşti, organizat împreună cu Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti,  va avea loc în perioada 12-13 octombrie.
 Cei care doresc să facă o prezentare sau să țină un seminar practic pe subiectele tradiționale abordate în cadrul evenimentelor noastre (soluții libere open source, teledetecție, cartografie, cartografie istorică, open data) sunt încurajați să se înscrie folosind formularul disponibil online la adresa: https://goo.gl/3wffXh https://goo.gl/3wffXh 
 Termenul limită este 24 septembrie, ora 23:59 :)
 

 

 Cele bune,
 Echipa geo-spatial.org