Seminar geo-spatial.org Timișoara 2016

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Seminar geo-spatial.org Timișoara 2016

geo-spatial.org mailing list

Dragi colegi,Vă anunțăm că seminarul geo-spatial.org de la Timișoara din acest an,  va avea loc în perioada 18-19 noiembrie. Cei care doresc să facă o prezentare sau să țină un seminar practic pe subiectele tradiționale abordate în cadrul evenimentelor noastre (soluții libere open source, teledetecție, cartografie, cartografie istorică, open data) sunt încurajați să se înscrie folosind formularul disponibil online la adresa
https://goo.gl/forms/dENSn0wO2uZD7iVg1Termenul limită este 25 octombrie.Cele bune,Echipa geo-spatial.org