Seminar geo-spatial.org, Bucureşti 2017

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Seminar geo-spatial.org, Bucureşti 2017

Marius Budileanu
Dragi colegi,
 Vă anunțăm că seminarul geo-spatial.org de la Bucureşti, organizat împreună cu Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti,  va avea loc în perioada 20+21 octombrie.
 Cei care doresc să facă o prezentare sau să țină un seminar practic pe subiectele tradiționale abordate în cadrul evenimentelor noastre (soluții libere open source, teledetecție, cartografie, cartografie istorică, open data) sunt încurajați să se înscrie folosind formularul disponibil online la adresa: https://goo.gl/87Aa3U https://goo.gl/87Aa3U
 Termenul limită este 5 octombrie.
 

 

 Cele bune,
 Echipa geo-spatial.org