RoHGIS - date vectoriale istorico-geografice

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RoHGIS - date vectoriale istorico-geografice

geo-spatial.org mailing list
Dragi colegi,

În contextul apariției unui număr tot mai mare de baze de date libere cu
profil național și regional, geo-spatial.org și Asociația Română de
Cartografie inaugurează RoHGIS – România HGIS – un depozit de date
istorico-geografice cu privire la România și teritoriile românești din
secolele XIX și XX. Această bază de date va fi în continuă extindere și
actualizare. Ea este deschisă contribuțiilor venite din partea
comunității, pe care le încurajează în mod deosebit.

http://www.geo-spatial.org/download/rohgis

Enjoy,
Echipa geo-spatial.org & ARC


------------------------------------
Posted by: "geo-spatial.org" <[hidden email]>
------------------------------------


------------------------------------

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [hidden email]
    [hidden email]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [hidden email]

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/