Rezultatele sondajului QGIS din toamna anului 2015

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Rezultatele sondajului QGIS din toamna anului 2015

geo-spatial.org mailing list
Pe blogul QGIS a fost postat un articol scris de Anita Graser, referitor la rezultatele sondajului QGIS, desfășurat în toamna anului trecut.
 

 Pe scurt, cifrele sondajului principal arată că:
 cele mai multe răspunsuri au fost din partea utilizatorilor obișnuiți (49.7%) și avansați (35.9%), care utilizează QGIS de cel puțin câteva ori pe săptămână; în cheltuirea fondurilor, responsabilii QGIS ar trebui să țină cont de următoarele priorități: caracteristici importante, care lipsesc (50%); remedierea mai multor erori (24.1%); îmbunătățirea documentației de utilizare (12.4%)
 
 

 Întregul articol este disponibil la următoarea adresă: Results of the QGIS user survey 2015 http://blog.qgis.org/2016/08/23/results-of-the-qgis-user-survey-2015/
 

 Mulțumiri celor care au participat la sondaj!