Re: cum_este_reglementat=c4=83_realizarea_ortofotoplanurilor_=c8=99i_a_DSM-urilor=3f

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: cum_este_reglementat=c4=83_realizarea_ortofotoplanurilor_=c8=99i_a_DSM-urilor=3f

geo-spatial.org mailing list
  Mihai din punct de vedere al ANCPI pentru realizarea si actulizarea hartilor trebuie un topograf autorizat ANCPI in categoria A si pentru proiectarea si realizarea lucrarilor de fotogrametrie un autorizat ANCPI in categoria D. Citeste Ordinul 107/2010 emis de ANCPI.
Articolul 3 aliniatul 8 din Legea 7 din 1996 - http://www.ocpisalaj.ro/legispdf/Legea%207%20din%201996.pdf

OUG 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie si de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul Romaniei pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

http://www.ocpiph.ro/legislatie/regulament29032010.pdf