Re: Hartă pentru patrimoniul construit

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hartă pentru patrimoniul construit

Florian Petrescu-3
Buna ziua,
Sunt interesat de propunera ta.
3,14 curand,

>  Caut colaboratori interesați de realizarea (și găzduirea) unei hărți a
patrimoniului construit.
>
>  (PS: oferta de colaborare e în nume propriu, nu are caracter oficial în raport cu
afilierea mea instituțională)
>
>  Alexandra Teodor


_______________________________
assoc.prof.dr. Florian Petrescu
UTCB - Technical University of Civil Engineering
Urban Engineering and Regional Development Department
Bd. Lacul Tei 124, sector 2, Bucharest, 0202396 Romania
tel: +40-21-242.12.08 ext 156, +40740.702.486, +40722.692.943
fax: +40-21-242.07.81
e-mail: florian . petrescu @ utcb . ro
URL: http://iudr.utcb.ro, http://www.utcb.ro
FB: https://www.facebook.com/groups/iudr.dur/


------------------------------------
Posted by: "Florian Petrescu" <[hidden email]>
------------------------------------


------------------------------------

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [hidden email]
    [hidden email]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [hidden email]

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/