Program seminar geo-spatial.org Timisoara 2016

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Program seminar geo-spatial.org Timisoara 2016

geo-spatial.org mailing list
Dragi colegi, 

Programul seminarului "Soluții open source pentru prelucrarea și 
reprezentarea datelor geospațiale" de anul acesta de la Timisoara a fost 
publicat la 

<http://www.geo-spatial.org/osgeo/timisoara2016

Tot acolo găsiți și formularul de înscriere. Pentru detalii suplimentare 
vă invităm să consultați pachetul complet de informații 

<http://www.geo-spatial.org/file_download/29605

Vă așteptăm în octombrie la București! 
Echipa geo-spatial.org