Posibilitate acces strate tematice cu limitele de inundabilitate!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Posibilitate acces strate tematice cu limitele de inundabilitate!

geo-spatial.org mailing list
Salutare!
 

 Stiu ca s-a mai discutat pe acest grup despre posibilitatea de a avea acces la limitele de inundabilitate materializate si implementate conform Directivei 2007/60/CE privind evaluarea si managementul riscului la inundatii. Specialistii din domeniu, de exemplu cei care lucreaza in amenajarea teritoriului si urbanism, nu au "parghiile legale" de a accesa stratele tematice pentru utilizare facila si rapida in proiectele de urbanism.
 Cunosc faptul ca aceste harti au fost puse la dispozitia Consiliilor Judetene din tara care, unele din nefericire, nu au "competentele digitale" de a prelucra, integra si analiza corect stratele tematice respective.
 Exista anumite C.J.-uri din tara care au pus la dispozitie informatia digitala solicitata de specialistii in domeniul urbanismului in format letric (A4 sau maxim A3) la o rezolutie slaba de neintegrat in reglementarile din Planurile Urbanistice Generale.

 Avand in vedere ca exista colective de lucru formate din specialisti ce lucreaza cu solutii de tipul S.I.G. ar exista solutia legala de a avea acces la limitele de inundabilitate?
 

 Ce proceduri legale trebuie parcurse pentru a avea acces la straturile tematice?
 Va multumesc!
 

 Adrian,