Lucrari seminar geo-spatial.org Cluj Napoca 2018

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lucrari seminar geo-spatial.org Cluj Napoca 2018

Florin Iosub
Dragi colegi,

Vă anunțăm că seminarul geo-spatial.org de la Cluj-Napoca din acest an
va avea loc în perioada 20-21 aprilie. Cei care doresc să facă o
prezentare sau să țină un seminar practic pe subiectele tradiționale
abordate în cadrul evenimentelor noastre (soluții libere open source,
teledetecție, cartografie istorică, open data) sunt încurajați să se
înscrie folosind formularul disponibil online la adresa


 http://easyurl.net/4328a http://easyurl.net/4328a 
 
Termenul limită este 2 aprilie.

Cele bune,
Echipa geo-spatial.org