Lectură

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lectură

Constantin Nitu
Campania închipuită. Anul 1968. Viziunile topografilor.|
|
|
|  |  |

 |

 |
|
|  |
Campania închipuită. Anul 1968. Viziunile topografilor.

Campania închipuită. Anul 1968. Viziunile topografilor. Și cum ne obișnuiește domnul col. (r.) ing...
 |

 |

 |
“Nu poti învata nimic pe nimeni; poti doar sa ajuti pe cineva sa descopere.” Galileo Galilei   Gl. bg. (r.) prof... univ. dr. ing. Constantin Nitu http://geo.unibuc.ro/cv_nitu_c.html