Lectură.....

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lectură.....

Constantin Nitu

Istoria Transilvaniei. Situația actuală.

*********************************

Moto : Rugă improvizată la Banchetul AsociaţieiScriitorilor Români din Ardeal (1937):

„Vă văzui aici la masă,

Şi-nălţai o rugă-adâncă:

- Doamne, fă ca ardelenii
Toţi săscrie cum mănâncă!” epigramă de Gabriel Ţepeleadin Antologiaepigramei româneşti, 2007 (2007)

|
|
|
|  |  |

 |

 |
|
|  |
Epigrame


 |

 |

 |

Călătorii geodezice, Istoria Transilvaniei, situația actuală (IX.8)

|
|
|
|  |  |

 |

 |
|
|  |
Călătorii geodezice, Istoria Transilvaniei, situația actuală (IX.8)

Călătorii geodezice, Istoria Transilvaniei, situația actuală (IX.8) (postarea precedentă) Situația actuală a...
 |

 |

 |


“Nu poti învata nimic pe nimeni; poti doar sa ajuti pe cineva sa descopere.” Galileo Galilei   Gl. bg. (r.) prof. univ. dr. ing. Constantin Nitu http://geo.unibuc.ro/cv_nitu_c.html