Lectură de weekend

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lectură de weekend

Constantin Nitu

Istoria Transilvaniei (9.9)

*********************

Am pornit încet cu calul

Vizitând iarăși Ardealul

Și vă pun o întrebare:

Ce știți de maghiarizare?
Călătorii geodezice, Istoria Transilvaniei - maghiarizarea (IX.9)


|
|
|
|  |  |

 |

 |
|
|  |
Călătorii geodezice, Istoria Transilvaniei - maghiarizarea (IX.9)

Călătorii geodezice, Istoria Transilvaniei - maghiarizarea (IX.9) (postarea precedentă) Cercetări demogra...
 |

 |

 |

“Nu poti învata nimic pe nimeni; poti doar sa ajuti pe cineva sa descopere.” Galileo Galilei   Gl. bg. (r.) prof. univ. dr. ing. Constantin Nitu http://geo.unibuc.ro/cv_nitu_c.html