Lectură de weekend

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lectură de weekend

geo-spatial.org mailing list
 Vă invit la lectură! Calatorii geodezice - Barcelona 1995 V - Bătălia pentru Gibraltar
 
|  
|  
|  
|   |    |

   |

  |
|  
|   |  
Calatorii geodezice - Barcelona 1995 V - Bătălia pentru Gibraltar
 Calatorii geodezice - Barcelona 1995 V (capitolul precedent) Bătălia pentru Gibraltar Gibraltarul se află î...  |   |

  |

  |

 
“Nu poti învata nimic pe nimeni; poti doar sa ajuti pe cineva sa descopere.” Galileo Galilei   Gl. bg. (r.) prof. univ. dr. ing. Constantin Nitu