La pușcărie în Suedia

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

La pușcărie în Suedia

geo-spatial.org mailing list
Ia și citește, măi bădie,

Că a urlat mai toată media

Cum am intrat la pușcărie

Când bântuiam eu prin Suedia!!

Calatorii geodezice, Suedia 1997 - Drumul si cazarea (VII)
 
|  
|  
|  
|   |    |

   |

  |
|  
|   |  
Calatorii geodezice, Suedia 1997 - Drumul si cazarea (VII)
 Calatorii geodezice, Suedia 1997 (VII) (capitolul precedent) Drumul și cazarea (arestarea) Moto: „La Comit...  |   |

  |

  |

 
 “Nu poti învata nimic pe nimeni; poti doar sa ajuti pe cineva sa descopere.” Galileo Galilei   Gl. bg. (r.) prof. univ. dr. ing. Constantin Nitu