Intrebare corpuri de apa subterana

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Intrebare corpuri de apa subterana

Spiridon Razvan
Salutare!
Are cineva corpurile de apă subterană din România în format GIS? Sau pot fi descărcate de undeva?
Mulțumesc,Razvan