Hartă pentru patrimoniul construit

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hartă pentru patrimoniul construit

alexandra_teodor
Salutare, tuturor!
 

 Caut colaboratori interesați de realizarea (și găzduirea) unei hărți a patrimoniului construit.

 Cred că oricine a avut treabă cu Lista Monumentelor Istorice (de pildă) înțelege necesitatea unui astfel de instrument. Impresia mea este că instituțiile abilitate în domeniu sunt încă departe de a prioritiza un astfel de demers, iar între timp patrimoniul construit dispare. Pe de altă parte există nenumăratele și neștiute contribuții în teritoriu ale diverșilor pasionați, specialiști sau amatori, care nu sunt centralizate.

 

 Eu sunt la bază arhitect, cu specializare în domeniul patrimoniului construit (documentare, conservare/restaurare și punere în valoare). Urmăresc de ani buni comunitatea geo-spatial cu multă admirație și am convingerea că experiența voastră poate fi foarte utilă unui domeniu cu prea multe handicapuri.

 

 Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru nelămuriri.
 

 (PS: oferta de colaborare e în nume propriu, nu are caracter oficial în raport cu afilierea mea instituțională)

 

 Alexandra Teodor
 Teaching Assistant, PhD
 History & Theory of Architecture and Heritage Conservation Department
 “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, Bucharest, Romania
 (+40)740.499.138 / [hidden email]
https://uauim.academia.edu/AlexandraTeodor https://uauim.academia.edu/AlexandraTeodor