Geospatial Analysis

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Geospatial Analysis

Stefan Constantinescu
Pentru cei interesati dorim sa anuntam aparitia cartii Geospatial
Analysis semnata de Smith, Goodchild si Longley. Important de retinut
este faptul ca lucrarea poate fi consultata gratuit la adresa de mai
jos (Web version), unde gasiti toate detaliile necesare.

http://www.spatialanalysisonline.com/

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Geospatial Analysis

Marius Jigmond
La o prima privire, cartea arata foarte interesanta. Ma bucur ca au
fost dispusi sa faca disponibila o versiune gratuita. Va fi foarte
folositoare studentilor cu buget mic, si nu numai. Multe multumiri
pentru anunt.

Marius
--- In [hidden email], "stefan constantinescu"
<stefanc@...> wrote:
>
> Pentru cei interesati dorim sa anuntam aparitia cartii Geospatial
> Analysis semnata de Smith, Goodchild si Longley. Important de retinut
> este faptul ca lucrarea poate fi consultata gratuit la adresa de mai
> jos (Web version), unde gasiti toate detaliile necesare.
>
> http://www.spatialanalysisonline.com/
>