Fwd: Fwd: concurs

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: Fwd: concurs

geo-spatial.org mailing list
Pentru cei interesați


---------- Forwarded message ----------
From: *Radu Necsuliu* <[hidden email]
<mailto:[hidden email]>>
Date: 2017-05-09 13:48 GMT+03:00
Subject: concurs

Salut,

Pentru cei interesati, in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale,
Administratiei Publice si Fondurilor Europene sunt disponibile mai multe
posturi, inclusiv cu competente in GIS.

Mai multe detalii puteti gasi pe site-ul MDRAP, la sectiunea Minister -
Cariera - Oportunitati de angajare sau direct la link-ul
http://mdrap.ro/concurs-pentru-ocuparea-de-perioada-nedeterminata-a-urmatoarelor-functii-publice-de-executie-vacante-directia-generala-dezvoltare-regionala-si-infrastructura-31-mai-2017 
<http://mdrap.ro/concurs-pentru-ocuparea-de-perioada-nedeterminata-a-urmatoarelor-functii-publice-de-executie-vacante-directia-generala-dezvoltare-regionala-si-infrastructura-31-mai-2017>.


Aceleasi informatii, prezentate in alta forma, sunt disponibile si la
http://posturi.gov.ro/post/consilier-11-posturi-ministerul-dezvoltarii-regionale-administratiei-publice-si-fondurilor-europene/ 
<http://posturi.gov.ro/post/consilier-11-posturi-ministerul-dezvoltarii-regionale-administratiei-publice-si-fondurilor-europene/>.


Va asteptam la concurs !


------------------------------------
Posted by: Vasile Craciunescu <[hidden email]>
------------------------------------


------------------------------------

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [hidden email]
    [hidden email]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [hidden email]

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/