Formule - Proiectia Mollweide

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Formule - Proiectia Mollweide

geo-spatial.org mailing list
Pentru proiectia Mollweide cu ce formule se pot calcula coordonatele
rectangulare plane x si y, pornind de la coordonatele geografice?

Pentru ca incerc sa fac un excel cu ce gasesc pe net si sa compar cu
valorile nodurilor generate de ArcGIS, dar imi ies diferente fff. mari.

Multumesc!


Codrut Benedic