FOSS4G2019: apel contribuții

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

FOSS4G2019: apel contribuții

geo-spatial.org
Dragi colegi,

A fost deschis apelul pentru contribuții la conferința internațională
FOSS4G2019 București [1].

Acestea pot fi de trei tipuri:

- lucrări orale generale [2];
- lucrări științifice [3];
- seminarii practice [4];

Vă invităm să verificați calendarul apelului [5] și să înscrieți un
număr cît mai mare de contribuții românești.

[1]
https://2019.foss4g.org/open-call-for-contributions-foss4g-2019-bucharest/
[2] https://2019.foss4g.org/call-for-papers/general-sessions/
[3] https://2019.foss4g.org/call-for-papers/academic-sessions/
[4] https://2019.foss4g.org/call-for-papers/workshop-proposals/
[5] https://2019.foss4g.org/call-for-papers/

Cele bune,
Echipa FOSS4G2019


------------------------------------
Posted by: "geo-spatial.org" <[hidden email]>
------------------------------------


------------------------------------

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [hidden email]
    [hidden email]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [hidden email]

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/