FOSS4G 2019 - 2 seminarii practice disponibile gratuit

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

FOSS4G 2019 - 2 seminarii practice disponibile gratuit

Codrina Maria Ilie
Dragi colegi,

Conferința internațională FOSS4G ediția 2019 va începe oficial la
începutul săptămânii viitoare cu 2 zile intense de workshop-uri,
susținute de către inițiatorii și dezvoltatorii principali ai soluțiilor
open source utilizate în domeniul geospațial. [1]

Conform tradiției, aceste seminarii practice sunt contra-cost, însă în
cadrul FOSS4G 2019 punem la dispoziția participanților și nu numai 2
workshopuri gratuite:

Luni, 9:00 - 13:00 - OSGeo 101 (Jáchym Čepický)
Luni, 14:00 - 18:00 - Object-based image analysis (OBIA) with GRASS
(Moritz Lennert, Veronica Andreo, Markus Neteler)

Cei interesați sunt invitați să completeze formularul aferent fiecărui
workshop. Având în vedere că locurile sunt foarte limitate, rugămintea
noastră este să completați doar în situația în care sunteți siguri că
veți ajunge. Dacă din motive obiective, nu mai puteți participa, vă
rugăm să ne anunțați cât mai curând posibil, printr-un mesaj la
[hidden email].

Toate cele bune,
Codrina Ilie
FOSS4G 2019 Program Chair


[1] https://2019.foss4g.org/schedule/full-schedule/
[2] https://forms.gle/jPtzKUF4uekn9Vtt8
[3] https://forms.gle/UnMxNR3WHzPhbxmg7


------------------------------------
Posted by: Codrina Maria Ilie <[hidden email]>
------------------------------------


------------------------------------

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [hidden email]
    [hidden email]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [hidden email]

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/