Evoluția gurii de vărsare Sulina pe baza modelelor numerice batimetrice

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Evoluția gurii de vărsare Sulina pe baza modelelor numerice batimetrice

geo-spatial.org
Dragi colegi,

Vă semnalăm disponibilitatea unui nou material în secțiunea download a
geo-spatial.org: lucrarea "Evoluția gurii de vărsare Sulina pe baza
modelelor numerice batimetrice" [1], scrisă de colegul nostru, Marius
Budileanu.

Lectură plăcută,
Echipa geo-spatial.org


[1] http://www.geo-spatial.org/download/evolutie-gura-sulina


------------------------------------
Posted by: "geo-spatial.org" <[hidden email]>
------------------------------------


------------------------------------

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [hidden email]
    [hidden email]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [hidden email]

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/