Cronică literară

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Cronică literară

Constantin Nitu

 

 

 

            Campaniaînchipuită. Anul 1968. Viziunile topografilor.

 

            Și cum neobișnuiește domnul col. (r.) ing. Nicolae Birceanu, coleg în ale profesiunii,dar și conjudețean cu mine, plus poet și prozator, a mai „scos” încă o carteinedită, „Campania închipuită”, cu subtitlul „Anul 1968; viziunile topografilor”,la editura Editgraph din Buzău. Cum care Buzău? Municipiul ăla care a fost aldoilea, după București, ca număr de unități și specialități militare! Așa că nuputea să nu scrie domnia sa despre anul 1968, când toate aceste unități, dinuna făcând și dânsul parte, au trecut în cel mai scurt timp de la etapa deinstruire pașnică la pregătirea de război.Autorul era obișnuit cucampaniile topografice pașnice anuale care începeau în luna aprilie și se terminau,hăt, prin noiembrie, de-a lungul și de-a latul țării, cu deplasări cu camiotul,autoturismul de teren sau cu trenul, când ca locotenent sau locotenent majoravea numai foi de clasa întâi, dar mergea cu vagonul de clasa a doua, că doaracolo erau fete „clasa întâi”! Și istoria e istorie! Anul 1968 a însemnat ocampanie probabilă de război, dar care nu a avut loc. România făcea parte dinTratatul de la Varșovia. Eram în permanent „război rece”, care era cât pe ce săfie „încălzit”! Asta deoarece forțele armate a trupelor Tratatului de laVarșovia au pătruns în Cehoslovacia, cu excepția forțelor țării noastre și aforțelor armate ale R.D.G., unități ale acestei țări asigurând doar sprijinlogistic trupelor sovietice de pe teritoriul său. Îmi amintesc bine acelemomente, era după ce la începutul verii reușisem pe primul loc la AcademiaMilitară, dorind eu a deveni ingiiner geodez ca și autorul, când și unitateamea de rachete operativ-tactice SCUD, din vestul țării, a fost transformatăîntr-o noapte în mare unitate de tunuri antitanc și peste noapte din „ofițer cupregatirea datelor” plus „operator al sistemului de dirijare” am devenitcomandant de baterie antitanc!

Autorul narează cu talentsuccesiunea faptelor de trecere a unității topografice din care făcea parte,singura unitate militară de aceast tip, subordonată Marelui Stat Major, prinDirecția Topografică Militară. Este un fin observator și analist al oamenilor,dovedindu-ne și nouă că în momente grele se cunoaște mai bine caracteruloamenilor și oscilarea acestora între umor și seriozitate, din analiza faptelorși oamenilor izvorând numeroase concluzii inedite, narate cu șarm și cu umor.

Scopul nostru nu e de a repovesticartea, ci doar de a vă „intriga”, de a vă face să vă adresați editurii, desprecare puteți găsi informații dacă „lansați” un metacăutător la un calculatordesktop, la un laptop, la o tabletă sau chiar la un telefon mobil mai acătării!Și la citirea cărții veți  înțelege sauunii vă veți reaminti ce a fost „Primăvara de la Praga”, ce a însemnat doctrinaBrejnev, existența pericolului atacării României. Dar mai importanți suntoamenii, care mu aveau de-a face cu capitalismul sau cu socialismul, ci cuROMÂNIA. Că determinarea unor coordonate sau desenarea hărții nu suntsocialiste, comuniste sau capitaliste. Rezultatwele sunt clare și le putețipercepe ușor! Și autorul „dă din casă” intimitățile pregătirii de război abiroului topografic din care făcea part, inclusiv cu oamenii minunați birouluitopografic, trăitori acum pe aici sau duși în ceruri ca să întregească forțelemilitare topografice de pe șantierele raiului. Veți citi cu interes biografiileoamenilor din biroul pe care îl păstorea, originari din toate părțile țării,despre etnia și familiile lor și despre ce mai mare bogăție a lor, copiii „micisocialiști” de ieri, azi „capitaliști” maturi! Și printre ei, era și AntonescuVirgil, fiu de învățători, atunci locotenent major, dar și consătean cu mine!

În rest, vă lăsăm să descoperițiistoria noastră, a oamenilor obișnuiți, cei care nu ne batem cu pumnul în pieptși nu ne lăudăm anapoda pe la posturi de televiziune. Mulți din cei descrișiaici au participat ulterior cu munca lor la Transfăgărășan, la metroul dinBucurești, la Canalul Dunăre-Marea Neagră, la realizarea rețelelor geodezice detriangulație și de nivelment ale țării, la construirea centraleinuclearo-electrice de la Cernavodă și în numeroase alte locuri, că nu vreau săvă aud folosind barbarul cuvânt recent încetățenit din „romgleză”, așa-zisul„locații”! Că de asta zisei eu că rezultatele muncii lor nu are culoarepolitică....

 

General de brigadă (r.) prof.univ. dr. ing. Constantin Nițu

http://geo.unibuc.ro/cv_nitu_c.html

 


“Nu poti învata nimic pe nimeni; poti doar sa ajuti pe cineva sa descopere.” Galileo Galilei   


[Non-text portions of this message have been removed]------------------------------------
Posted by: Constantin Nitu <[hidden email]>
------------------------------------


------------------------------------

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [hidden email]
    [hidden email]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [hidden email]

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/