Copernicus Haackatons

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Copernicus Haackatons

Ion Nedelcu-2

Stimati colegi,

Va supun atentiei evenimentele de tip hackaton organizate in cadrul actiunilor de promovare Copernicus si va transmit invitatia organizatorilor de a participa. Evenimentele viitoare sunt prezentate aici: https://hackathons.copernicus.eu/participate-in-a-hackathon/#upcoming-copernicus-hackathons <https://hackathons.copernicus.eu/participate-in-a-hackathon/#upcoming-copernicus-hackathons> Detalii despre fiecare eveniment, acolo unde exista in acest moment, puteti afla dacand click pe numele orasului gazda. Urmatorul hackaton are loc la Sofia si detalii gasiti aici https://hackathon.rst-tto.com/en <https://hackathon.rst-tto.com/en> Premiile si beneficiile variaza de la un eveniment la altul.

Succes!