Concurs geo-spatial.org 2018 București / FOSS4G 2019

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Concurs geo-spatial.org 2018 București / FOSS4G 2019

geo-spatial.org
Dragi colegi,

Pe lângă deja tradiționalul concurs cartografic, ce va fi anunțat în
curând, ediția 2018 a seminarului geo-spatial.org de la București vă mai
aduce în atenție o provocare. După cum știți, România va fi gazda
ediției 2019 a conferinței Free and Open Source Software for Geospatial
(FOSS4G) [1]. Profităm de ocazie ca să anunțăm că vom acorda un premiu
special pentru cea mai bună prezentare făcută de un tânăr (prin tânăr
înțelegem un autor care are 26 de ani sau mai puțin la momentul
susținerii prezentării) la ediția 2018 a seminariilor geo-spatial.org de
la București. Premiul va consta într-un bilet de acces la conferința
FOSS4G 2019, adică echivalentul a 440 Euro, valoare înregistrării
obișnuite la eveniment. Cei interesați să înscrie o propunere de lucrare
pentru seminariile geo-spatial.org 2018 de la București o pot face prin
completarea formularului dedicat [2].

Cele bune,
Echipa geo-spatial.org

[1] https://2019.foss4g.org
[2] https://goo.gl/forms/obqp77hH4U7ZVTGq2


------------------------------------
Posted by: "geo-spatial.org" <[hidden email]>
------------------------------------


------------------------------------

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [hidden email]
    [hidden email]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [hidden email]

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/