Concurs de haărţi - Competiţia Aia e!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Concurs de haărţi - Competiţia Aia e!

geo-spatial.org mailing list
Dragi colegi,
 

 În cadrul seminariilor geo-spatial.org, din data de 7-8 octombrie 2016, alături de Asociaţia Română de Cartografie vom organiza un concurs de hărţi dedicat studenţilor şi masteranzilor.
 Vă rugam să retransmiteţi acest email tuturor persoanelor pe care le consideraţi interesate de subiect.
 

 

 Regulament competiție „Aia e!”
 

 Concursul „Aia e!” reprezintă o inițiativă a geo-spatial.org http://geo-spatial.org/ şi a Asociației Române de Cartografie de popularizare a disciplinei cartografice în rândul studenților. Competiția recunoaște talentul cartografic al participanților, precum și modul în care aceștia pot transmite un anumit mesaj folosind într-un mod original una sau mai multe metode cartografice.
 

 Criterii de eligibilitate
 

 Concursul este adresat oricărui student (ciclul licență sau masterat) înscris în cadrul Seminariilor  geo-spatial.org http://geo-spatial.org/ organizate in poerioada 7-8 octombrie 2016 in București, indiferent de disciplina studiată.
 

 Produsul cartografic ce va participa în concurs trebuie să fie un concept original al participantului, fără să fi fost publicat anterior concursului. Folosirea produselor comerciale - GIS sau DTP - pentru realizarea hărții este permisă, sub rezerva citării corespunzătoare a acestora. În cazul în care datele folosite nu sunt produse de către participant, ele trebuie de asemenea citate. Hărțile participante pot fi   generate electronic sau hand-made și se pot referi la orice subiect tematic și/sau la orice perioadă istorică, însă doar de pe cuprinsul statelor România și Republica Moldova.
 

 Concursul nu va mai fi organizat dacă numărul autorilor înscriși este mai mic de 5.
 

 Organizatorii sau membrii geo-spatial.org http://geo-spatial.org/ nu sunt eligibili pentru participare.
 

 Pentru ca o participare să fie validă se vor parcurge următorii pași:
 

 Înscriere
 

 Participanții pot participa cu maximum 2 lucrări.
 

 Lucrările participante se vor livra ca hărți statice (hard-copy) pretabile printării, în format PDF, cu o dimensiune maximă de A0 (841 x 1189 mm). Lucrările trebuie transmise până pe data de 30 septembrie 2016 la ora 24.00.
 

 Lucrările vor fi  transmise pe e-mail, la adresa [hidden email] mailto:[hidden email], arhivate în format .zip,
 Fiecare lucrare va fi însoțită de un document text (DOC, DOCX, TXT)  conținând numele hărții, numele participantului, numărul de telefon și adresa de e-mail.
 

 Fișierul hartă va fi denumit conform documentului text după formatul (Denumire harta_numeprenumeparticipant).
 

 In cazul unor dimensiuni mari de fișiere pot fi folosite site-uri de transfer (ex: WeTransfer)
 

 Criteriile de arbitraj
 

 Hărțile vor fi analizate și notate pe baza următoarelor criterii:
 

      1. CONCEPT ȘI ORIGINALITATE: Acest criteriu va analiza cât de inovativă este harta.
 „Cat este împrumutat din alte surse?”, „Mai sunt alte hărți ca aceasta?” (30 p)
      2. DESIGN CARTOGRAFIC: Acest criteriu va evalua aspectul artistic ale hărții precum și calitatea compoziției grafice. (30 p)
      3. MESAJUL CARTOGRAFIC: Acest criteriu va analiza claritatea elementelor/mesajului comunicat de către hartă. (40 p)
 

 Dacă în urma analizei lucrărilor, un participant înscris cu 2 lucrări primește punctaje câștigătoare pentru ambele, acestuia i se va acorda un singur premiu, aferent lucrării cu punctaj mai mare.
 


 Premii
 

 Premiul 1 – echivalent 300 lei
 Premiul 2 – echivalent 200 lei
 Premiul 3 – echivalent 100 lei
 

 Toți câștigătorii vor primi diplome de recunoaștere a meritelor lor.
 Premierea câștigătorilor va avea loc în ultima seară a seminariilor geo-spatial.org http://geo-spatial.org/
 

 Arbitrii
 

 Arbitrii vor fi în număr de 5 și sunt aleși din cadrul board-ulului geo-spatial.org http://geo-spatial.org/:
 


 Procesul de arbitraj
 

 Hărțile transmise vor fi evaluate în prima etapă de către directorul competiției. Acesta va verifica ca fiecare material cartografic să se încadreze în parametrii minimi de calitate acceptați și că poate fi luat spre evaluare de ceilalți membri ai juriului. În momentul în care harta a fost acceptată, participantul va fi înștiințat că lucrarea a intrat mai departe în competiție.
 

 Evaluarea vizuală se va face fie utilizând lucrările în format digital (pe monitor), fie print.
 

 Deciziile finale vor fi luate în ședința comună a arbitrilor și nu pot fi contestate de către participanți.
 

 Informarea participanților
 

 Participanții vor primi informații generale despre concurs fie prin intermediul paginii de Facebook a Asociaţiei Române de Cartografie (www.facebook.com/asociatiaromanadecartografie http://www.facebook.com/asociatiaromanadecartografie), fie prin e-mail, după înscriere. Orice întrebare va fi adresată pe e-mail la: [hidden email] mailto:[hidden email].
 


Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prezentului Regulament. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitatile de marketing ale acestuia cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/ 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Prin acceptarea premiului castigat, castigatorul este de acord ca numele si datele sale de identificare sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator in materiale tiparite, audio sau video, fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare impotriva organizatorului pentru realizarea acestor operatiuni. Tuturor participantilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.