Competiţie cartografică - Aia e! v3.0!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Competiţie cartografică - Aia e! v3.0!

Florin Iosub

Dragi colegi,
În cadrul seminariilor geo-spatial.org din data de 23-24 noiembrie 2018, alături de Asociația Română de Cartografie vom organiza un concurs de hărți dedicat studenților și masteranzilor. Vă rugam să retransmiteți acest email tuturor persoanelor pe care le considerați interesate de subiect.

Regulament competiție „Aia e! v3.0”

 

Concursul „Aia e! v3.0” reprezintă o inițiativă a geo-spatial.org și a Asociației Române de Cartografie de popularizare a disciplinei cartografice în rândul studenților. Competiția recunoaște talentul cartografic al participanților, precum și modul în care aceștia pot transmite un anumit mesaj folosind într-un mod original una sau mai multe metode cartografice.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE


Concursul este adresat oricărui student (ciclul licență sau masterat) indiferent de disciplina studiată.

Produsul cartografic ce va participa în concurs trebuie să fie un concept original al participantului, fără să fi fost publicat anterior concursului. Folosirea produselor comerciale - GIS sau DTP - pentru realizarea hărții este permisă, sub rezerva citării corespunzătoare a acestora. În cazul în care datele folosite nu sunt produse de către participant, ele trebuie de asemenea citate. Hărțile participante pot fi   generate electronic sau hand-made și se pot referi la orice subiect tematic și/sau la orice perioadă istorică, însă doar de pe cuprinsul statelor România și Republica Moldova.

Concursul nu va mai fi organizat dacă numărul autorilor înscriși este mai mic de 5.

Organizatorii sau membrii board-ului geo-spatial.org nu sunt eligibili pentru participare.

Pentru ca o participare să fie validă se vor parcurge următorii pași:


ÎNSCRIERE


Participanții pot participa cu maximum 2 lucrări.

Lucrările participante se vor livra ca hărți statice (hard-copy) pretabile tipăririi, în format PDF, cu o dimensiune maximă A0 (841 x 1189 mm). Lucrările trebuie transmise până pe data de 21 noiembrie 2018 la ora 24.00.

Lucrările vor fi  transmise pe e-mail, la adresa [hidden email], arhivate în format .zip,

Fiecare lucrare va fi însoțită de un document text (.DOC, .DOCX, .TXT)  conținând numele hărții, numele participantului, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Fișierul hartă va fi denumit conform documentului text după formatul (Denumire harta_numeprenumeparticipant).

În cazul unor dimensiuni mari de fișiere pot fi folosite site-uri de transfer (ex: wetransfer.com, filemail.com)


CRITERIILE DE ARBITRAJ


Hărțile vor fi analizate și notate pe baza următoarelor criterii:


1.CONCEPT ȘI ORIGINALITATE: Acest criteriu va analiza cât de inovativă este harta. „Cat este împrumutat din alte surse?”, „Mai sunt alte hărți ca aceasta?” (30 p)

2.DESIGN CARTOGRAFIC: Acest criteriu va evalua aspectul artistic ale hărții precum și calitatea compoziției grafice. (30 p)

3.MESAJUL CARTOGRAFIC: Acest criteriu va analiza claritatea elementelor/mesajului comunicat de către hartă. (40 p)

 

Dacă în urma analizei lucrărilor, un participant înscris cu 2 lucrări primește punctaje câștigătoare pentru ambele, acestuia i se va acorda un singur premiu, aferent lucrării cu punctaj mai mare.

 

PREMII


Premiul 1 – echivalent 300 lei

Premiul 2 – echivalent 200 lei

Premiul 3 – echivalent 100 lei

 

Toți câștigătorii vor primi diplome de recunoaștere a meritelor lor.

 

ARBITRII


Arbitrii vor fi în număr de 5 și sunt aleși din cadrul board-ului geo-spatial.org:

 

Procesul de arbitraj

Hărțile transmise vor fi evaluate în prima etapă de către directorul competiției. Acesta va verifica ca fiecare material cartografic să se încadreze în parametrii minimi de calitate acceptați și că poate fi luat spre evaluare de ceilalți membri ai juriului. În momentul în care harta a fost acceptată, participantul va fi înștiințat că lucrarea a intrat mai departe în competiție.

Evaluarea vizuală se va face fie utilizând lucrările în format digital (pe monitor), fie print.

Deciziile finale vor fi luate în ședința comună a arbitrilor și nu pot fi contestate de către participanți.

Informarea participanților

Participanții vor primi informații generale despre concurs fie prin intermediul paginilor de facebook a Asociației Române de Cartografie și / sau a paginii de facebook geo-spatial.org (facebook.com/asociatiaromanadecartografie; facebook.com/geospatialorg fie prin e-mail, după înscriere. Orice întrebare va fi adresată pe e-mail la: [hidden email].Disclaimer: Protejarea securității și confidențialității datelor dumneavoastră personale este în conformitate cu prevederile  Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR). Prin completarea și transmiterea  prezentului formular vă dați acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul participării la concursul „Aia e! v3.0”, precum și în vederea informării directe ulterioare cu privire la rezultatul lui. În cazul în care doriți să vă ștergem datele personale din baza noastră de date, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare la adresa de email [hidden email]