Competiţie cartografică - Aia e! v2.0!

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Competiţie cartografică - Aia e! v2.0!

Marius Budileanu
Dragi colegi,
 În cadrul seminariilor geo-spatial.org http://geo-spatial.org din data de 20-21 octombrie 2017, alături de Asociația Română de Cartografie vom organiza un concurs de hărți dedicat studenților și masteranzilor. Vă rugam să retransmiteți acest email tuturor persoanelor pe care le considerați interesate de subiect.
 Regulament competiție „Aia e! v2.0”
 
 Concursul „Aia e! v2.0” reprezintă o inițiativă a geo-spatial.org http://geo-spatial.org/ și a Asociației Române de Cartografie de popularizare a disciplinei cartografice în rândul studenților. Competiția recunoaște talentul cartografic al participanților, precum și modul în care aceștia pot transmite un anumit mesaj folosind într-un mod original una sau mai multe metode cartografice.
 
 CRITERII DE ELIGIBILITATE
 

 Concursul este adresat oricărui student (ciclul licență sau masterat) indiferent de disciplina studiată.
 Produsul cartografic ce va participa în concurs trebuie să fie un concept original al participantului, fără să fi fost publicat anterior concursului. Folosirea produselor comerciale - GIS sau DTP - pentru realizarea hărții este permisă, sub rezerva citării corespunzătoare a acestora. În cazul în care datele folosite nu sunt produse de către participant, ele trebuie de asemenea citate. Hărțile participante pot fi   generate electronic sau hand-made și se pot referi la orice subiect tematic și/sau la orice perioadă istorică, însă doar de pe cuprinsul statelor România și Republica Moldova.
 Concursul nu va mai fi organizat dacă numărul autorilor înscriși este mai mic de 5.
 Organizatorii sau membrii board-ului geo-spatial.org http://geo-spatial.org/ nu sunt eligibili pentru participare.
 Pentru ca o participare să fie validă se vor parcurge următorii pași:
 

 ÎNSCRIERE
 

 Participanții pot participa cu maximum 2 lucrări.
 Lucrările participante se vor livra ca hărți statice (hard-copy) pretabile tipăririi, în format PDF, cu o dimensiune maximă A0 (841 x 1189 mm). Lucrările trebuie transmise până pe data de 15 octombrie 2017 la ora 24.00.
 Lucrările vor fi  transmise pe e-mail, la adresa [hidden email], arhivate în format .zip,
 Fiecare lucrare va fi însoțită de un document text (.DOC, .DOCX, .TXT)  conținând numele hărții, numele participantului, numărul de telefon și adresa de e-mail.
 Fișierul hartă va fi denumit conform documentului text după formatul (Denumire harta_numeprenumeparticipant).
 În cazul unor dimensiuni mari de fișiere pot fi folosite site-uri de transfer (ex: wetransfer.com, filemail.com)
 

 CRITERIILE DE ARBITRAJ
 

 Hărțile vor fi analizate și notate pe baza următoarelor criterii:
 

 1.CONCEPT ȘI ORIGINALITATE: Acest criteriu va analiza cât de inovativă este harta. „Cat este împrumutat din alte surse?”, „Mai sunt alte hărți ca aceasta?” (30 p)
 2.DESIGN CARTOGRAFIC: Acest criteriu va evalua aspectul artistic ale hărții precum și calitatea compoziției grafice. (30 p)
 3.MESAJUL CARTOGRAFIC: Acest criteriu va analiza claritatea elementelor/mesajului comunicat de către hartă. (40 p)
 
 Dacă în urma analizei lucrărilor, un participant înscris cu 2 lucrări primește punctaje câștigătoare pentru ambele, acestuia i se va acorda un singur premiu, aferent lucrării cu punctaj mai mare.
 
 PREMII
 

 Premiul 1 – echivalent 300 lei
 Premiul 2 – echivalent 200 lei
 Premiul 3 – echivalent 100 lei
 
 Toți câștigătorii vor primi diplome de recunoaștere a meritelor lor.
 
 ARBITRII
 

 Arbitrii vor fi în număr de 5 și sunt aleși din cadrul board-ului geo-spatial.org http://geo-spatial.org/:
 
 Procesul de arbitraj
 Hărțile transmise vor fi evaluate în prima etapă de către directorul competiției. Acesta va verifica ca fiecare material cartografic să se încadreze în parametrii minimi de calitate acceptați și că poate fi luat spre evaluare de ceilalți membri ai juriului. În momentul în care harta a fost acceptată, participantul va fi înștiințat că lucrarea a intrat mai departe în competiție.
 Evaluarea vizuală se va face fie utilizând lucrările în format digital (pe monitor), fie print.
 Deciziile finale vor fi luate în ședința comună a arbitrilor și nu pot fi contestate de către participanți.
 Informarea participanților
 Participanții vor primi informații generale despre concurs fie prin intermediul paginii de Facebook a Asociației Române de Cartografie (www.facebook.com/asociatiaromanadecartografie http://www.facebook.com/asociatiaromanadecartografie), fie prin e-mail, după înscriere. Orice întrebare va fi adresată pe e-mail la: [hidden email].
 


 Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prezentului Regulament. Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitățile de marketing ale acestuia cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/ 2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Prin acceptarea premiului câștigat, câștigătorul este de acord ca numele și datele sale de identificare sa poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către organizator în materiale tipărite, audio sau video, fără ca acesta (câștigătorul) sa emită pretenții financiare împotriva organizatorului pentru realizarea acestor operațiuni. Tuturor participanților la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenție, de opoziție, de a se adresa instanței competente și de plângere către autoritatea de supraveghere.
 

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Competiţie cartografică - Aia e! v2.0!

Constantin Nitu
SUCCES participanților și organizatorilor!
“Nu poti învata nimic pe nimeni; poti doar sa ajuti pe cineva sa descopere.” Galileo Galilei   Gl. bg. (r.) prof. univ. dr. ing. Constantin Nitu http://geo.unibuc.ro/cv_nitu_c.html
 

    On Monday, September 25, 2017, 11:48:21 AM GMT+3, [hidden email] [geo-spatial] <[hidden email]> wrote:  
 
    


Dragi colegi,

În cadrul seminariilor geo-spatial.org din data de 20-21 octombrie 2017, alături de Asociația Română de Cartografie vom organiza un concurs de hărți dedicat studenților și masteranzilor. Vă rugam să retransmiteți acest email tuturor persoanelor pe care le considerați interesate de subiect.

Regulament competiție „Aia e! v2.0”

 

Concursul „Aia e! v2.0” reprezintă o inițiativă a geo-spatial.org și a Asociației Române de Cartografie de popularizare a disciplinei cartografice în rândul studenților. Competiția recunoaște talentul cartografic al participanților, precum și modul în care aceștia pot transmite un anumit mesaj folosind într-un mod original una sau mai multe metode cartografice.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE
Concursul este adresat oricărui student (ciclul licență sau masterat) indiferent de disciplina studiată.

Produsul cartografic ce va participa în concurs trebuie să fie un concept original al participantului, fără să fi fost publicat anterior concursului. Folosirea produselor comerciale - GIS sau DTP - pentru realizarea hărții este permisă, sub rezerva citării corespunzătoare a acestora. În cazul în care datele folosite nu sunt produse de către participant, ele trebuie de asemenea citate. Hărțile participante pot fi   generate electronic sau hand-made și se pot referi la orice subiect tematic și/sau la orice perioadă istorică, însă doar de pe cuprinsul statelor România și Republica Moldova.

Concursul nu va mai fi organizat dacă numărul autorilor înscriși este mai mic de 5.

Organizatorii sau membrii board-ului geo-spatial.org nu sunt eligibili pentru participare.

Pentru ca o participare să fie validă se vor parcurge următorii pași:
ÎNSCRIERE
Participanții pot participa cu maximum 2 lucrări.

Lucrările participante se vor livra ca hărți statice (hard-copy) pretabile tipăririi, în format PDF, cu o dimensiune maximă A0 (841 x 1189 mm). Lucrările trebuie transmise până pe data de 15 octombrie 2017 la ora 24.00.

Lucrările vor fi  transmise pe e-mail, la adresa [hidden email], arhivate în format .zip,

Fiecare lucrare va fi însoțită de un document text (.DOC, .DOCX, .TXT)  conținând numele hărții, numele participantului, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Fișierul hartă va fi denumit conform documentului text după formatul (Denumire harta_numeprenumeparticipant).

În cazul unor dimensiuni mari de fișiere pot fi folosite site-uri de transfer (ex: wetransfer.com, filemail.com)
CRITERIILE DE ARBITRAJ
Hărțile vor fi analizate și notate pe baza următoarelor criterii:
1.CONCEPT ȘI ORIGINALITATE: Acest criteriu va analiza cât de inovativă este harta. „Cat este împrumutat din alte surse?”, „Mai sunt alte hărți ca aceasta?” (30 p)

2.DESIGN CARTOGRAFIC: Acest criteriu va evalua aspectul artistic ale hărții precum și calitatea compoziției grafice. (30 p)

3.MESAJUL CARTOGRAFIC: Acest criteriu va analiza claritatea elementelor/mesajului comunicat de către hartă. (40 p)

 

Dacă în urma analizei lucrărilor, un participant înscris cu 2 lucrări primește punctaje câștigătoare pentru ambele, acestuia i se va acorda un singur premiu, aferent lucrării cu punctaj mai mare.

 

PREMII
Premiul 1 – echivalent 300 lei

Premiul 2 – echivalent 200 lei

Premiul 3 – echivalent 100 lei

 

Toți câștigătorii vor primi diplome de recunoaștere a meritelor lor.

 

ARBITRII
Arbitrii vor fi în număr de 5 și sunt aleși din cadrul board-ului geo-spatial.org:

 

Procesul de arbitraj

Hărțile transmise vor fi evaluate în prima etapă de către directorul competiției. Acesta va verifica ca fiecare material cartografic să se încadreze în parametrii minimi de calitate acceptați și că poate fi luat spre evaluare de ceilalți membri ai juriului. În momentul în care harta a fost acceptată, participantul va fi înștiințat că lucrarea a intrat mai departe în competiție.

Evaluarea vizuală se va face fie utilizând lucrările în format digital (pe monitor), fie print.

Deciziile finale vor fi luate în ședința comună a arbitrilor și nu pot fi contestate de către participanți.

Informarea participanților

Participanții vor primi informații generale despre concurs fie prin intermediul paginii de Facebook a Asociației Române de Cartografie (www.facebook.com/asociatiaromanadecartografie), fie prin e-mail, după înscriere. Orice întrebare va fi adresată pe e-mail la: [hidden email].

Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prezentului Regulament. Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitățile de marketing ale acestuia cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/ 2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Prin acceptarea premiului câștigat, câștigătorul este de acord ca numele și datele sale de identificare sa poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către organizator în materiale tipărite, audio sau video, fără ca acesta (câștigătorul) sa emită pretenții financiare împotriva organizatorului pentru realizarea acestor operațiuni. Tuturor participanților la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenție, de opoziție, de a se adresa instanței competente și de plângere către autoritatea de supraveghere.  #yiv4176301282 #yiv4176301282 -- #yiv4176301282ygrp-mkp {border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-mkp #yiv4176301282hd {color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 0;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-mkp #yiv4176301282ads {margin-bottom:10px;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-mkp .yiv4176301282ad {padding:0 0;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-mkp .yiv4176301282ad p {margin:0;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-mkp .yiv4176301282ad a {color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-sponsor #yiv4176301282ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-sponsor #yiv4176301282ygrp-lc #yiv4176301282hd {margin:10px 0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-sponsor #yiv4176301282ygrp-lc .yiv4176301282ad {margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv4176301282 #yiv4176301282actions {font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv4176301282 #yiv4176301282activity {background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv4176301282 #yiv4176301282activity span {font-weight:700;}#yiv4176301282 #yiv4176301282activity span:first-child {text-transform:uppercase;}#yiv4176301282 #yiv4176301282activity span a {color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv4176301282 #yiv4176301282activity span span {color:#ff7900;}#yiv4176301282 #yiv4176301282activity span .yiv4176301282underline {text-decoration:underline;}#yiv4176301282 .yiv4176301282attach {clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 0;width:400px;}#yiv4176301282 .yiv4176301282attach div a {text-decoration:none;}#yiv4176301282 .yiv4176301282attach img {border:none;padding-right:5px;}#yiv4176301282 .yiv4176301282attach label {display:block;margin-bottom:5px;}#yiv4176301282 .yiv4176301282attach label a {text-decoration:none;}#yiv4176301282 blockquote {margin:0 0 0 4px;}#yiv4176301282 .yiv4176301282bold {font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv4176301282 .yiv4176301282bold a {text-decoration:none;}#yiv4176301282 dd.yiv4176301282last p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv4176301282 dd.yiv4176301282last p span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv4176301282 dd.yiv4176301282last p span.yiv4176301282yshortcuts {margin-right:0;}#yiv4176301282 div.yiv4176301282attach-table div div a {text-decoration:none;}#yiv4176301282 div.yiv4176301282attach-table {width:400px;}#yiv4176301282 div.yiv4176301282file-title a, #yiv4176301282 div.yiv4176301282file-title a:active, #yiv4176301282 div.yiv4176301282file-title a:hover, #yiv4176301282 div.yiv4176301282file-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv4176301282 div.yiv4176301282photo-title a, #yiv4176301282 div.yiv4176301282photo-title a:active, #yiv4176301282 div.yiv4176301282photo-title a:hover, #yiv4176301282 div.yiv4176301282photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv4176301282 div#yiv4176301282ygrp-mlmsg #yiv4176301282ygrp-msg p a span.yiv4176301282yshortcuts {font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv4176301282 .yiv4176301282green {color:#628c2a;}#yiv4176301282 .yiv4176301282MsoNormal {margin:0 0 0 0;}#yiv4176301282 o {font-size:0;}#yiv4176301282 #yiv4176301282photos div {float:left;width:72px;}#yiv4176301282 #yiv4176301282photos div div {border:1px solid #666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv4176301282 #yiv4176301282photos div label {color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv4176301282 #yiv4176301282reco-category {font-size:77%;}#yiv4176301282 #yiv4176301282reco-desc {font-size:77%;}#yiv4176301282 .yiv4176301282replbq {margin:4px;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-actbar div a:first-child {margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-mlmsg {font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-mlmsg select, #yiv4176301282 input, #yiv4176301282 textarea {font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-mlmsg pre, #yiv4176301282 code {font:115% monospace;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-mlmsg #yiv4176301282logo {padding-bottom:10px;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-msg p a {font-family:Verdana;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-msg p#yiv4176301282attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-reco #yiv4176301282reco-head {color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-reco {margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-sponsor #yiv4176301282ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-sponsor #yiv4176301282ov li {font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-sponsor #yiv4176301282ov ul {margin:0;padding:0 0 0 8px;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-text {font-family:Georgia;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-text p {margin:0 0 1em 0;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv4176301282 #yiv4176301282ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none !important;}#yiv4176301282