Carte

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Carte

Ciprian Samoilă
Salut,

Are cineva cartea Zeiler M. (2010). Modeling Our World: The ESRI guide to geodatabase design - second edition. ESRI Press?
https://www.amazon.com/Modeling-Our-World-Geodatabase-Concepts/dp/1589482786

Dacă da, vă rog să îmi scrieți în privat.

Numai bine,
Ciprian Samoilă
As. Harta Verde România