Baraj Fenes - Chile Caprei

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Baraj Fenes - Chile Caprei

ov_calin
This post has NOT been accepted by the mailing list yet.
Salutare.
Stie cineva detalii despre proiectul barajului din cheile Fenesului/Caprei - Alba?
Acum au mai ramas doar urmele proiectului barajului abandonat in 1989.
Cat de inalt planuiau sa il faca?