Articol tutorial: PyQGis in PyCharm IDE

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Articol tutorial: PyQGis in PyCharm IDE

geo-spatial.org mailing list
Seara bună!
 

 O experiență personală recentă a dus la nașterea unui articol, găzduit de astăzi de geo-spațial. Articolul prezintă pas cu pas cum putem scrie și lansa cod python pentru Qgis din PyCharm http://www.geo-spatial.org/tutoriale/pyqgis-din-pycharm-ide http://www.geo-spatial.org/tutoriale/pyqgis-din-pycharm-ide .
 

 Mulțumesc board-ului pentru găzduire!
  Mircea