A aparut noul GlobalMapper v20.0

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

A aparut noul GlobalMapper v20.0

bogdancondurateanu
Include creare nori de puncte dintr-un mesh 3D, mod zbor liber pentru navigare date 3D şi instrumente îmbunătăţite de prezentare a hărţii.
http://bit.ly/f-gm-20 https://bit.ly/f-gm-20