2% 2018

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

2% 2018

geo-spatial.org
Dragi colegi,

Ca de obicei, vă anunțăm că, dacă n-ați făcut-o deja,
puteți direcționa 2% din impozitul pe venit datorat pentru anul fiscal
2018 către Asociația geo-spatial.org. geo-spatial.org funcționează în
totalitate pe bază de voluntariat, nefiind nimeni plătit pentru munca
desfășurată. Asta nu înseamnă însă că nu avem cheltuieli (hosting
server, domenii internet, înlocuire componente defecte, etc).

Redirecționarea celor 2% din impozitul pe venit ne poate ajuta să
reducem povara financiară de pe membrii board-ului geo-spatial.org (pe
lîngă faptul că muncesc voluntar pentru geo-spatial.org, sînt obligați
și la plata anuală a unei cotizații) sau pentru a extinde unele
activități, upgrada componentele serverului sau pentru a le schimba pe
cele defecte.

Formularul, gat completat cu datele Asociației geo-spatial.org, poate
fi descărcate de la

http://www.geo-spatial.org/file_download/31022/Formular230_2019_geospatial.pdf

Formularul completat se poate depune direct la registratura
administrației financiare de care aparțineți (unde aveți domiciliul),
sau poate fi trimisă prin poștă, prin scrisoare recomandată, pe adresa
administrației financiare de care aparțineți. Termenul limită de
depunere este *15 martie 2019*.

Vă mulțumim pentru sprijin,
Echipa geo-spatial.org
------------------------------------
Posted by: "geo-spatial.org" <[hidden email]>
------------------------------------


------------------------------------

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/geo-spatial/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [hidden email]
    [hidden email]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [hidden email]

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/