2% 2017

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

2% 2017

geo-spatial.org
Dragi colegi,

Cu întîrziere, ca de obicei, vă anunțăm că, dacă n-ați făcut-o deja,
puteți direcționa 2% din impozitul pe venit datorat pentru anul fiscal
2017 către Asociația geo-spatial.org. geo-spatial.org funcționează în
totalitate pe bază de voluntariat, nefiind nimeni plătit pentru munca
desfășurată. Asta nu înseamnă însă că nu avem cheltuieli (hosting
server, domenii internet, înlocuire componente defecte, etc).
Redirecționarea celor 2% din impozitul pe venit ne poate ajuta să
reducem povara financiară de pe membrii board-ului geo-spatial.org (pe
lîngă faptul că muncesc voluntar pentru geo-spatial.org, sînt obligați
și la plata anuală a unei cotizații) sau pentru a extinde unele
activități, upgrada componentele serverului sau pentru a le schimba pe
cele defecte.

Formularele, gata completate cu datele Asociației geo-spatial.org, pot
fi descărcate de la link-urile de mai jos

Formularul 230, pentru veniturile din salarii:
http://www.geo-spatial.org/file_download/30996/Formular230_2018.pdf

Declarația 200, pentru alte venituri:
http://www.geo-spatial.org/file_download/30995/Formular200_2018.pdf

Formularul completat se poate depune direct la registratura
administrației financiare de care aparțineți (unde aveți domiciliul),
sau poate fi trimisă prin poștă, prin scrisoare recomandată, pe adresa
administrației financiare de care aparțineți. Termenul limită de
depunere este 25 mai 2018. Puteți consulta
http://www.finantare.ro/ghid-2-doi-la-suta pentru mai multe detalii

Vă mulțumim pentru sprijin,
Echipa geo-spatial.org